Meny

30 maj 2015

Vattenläcka i B-huset

På grund av en vattenläcka i croissant I love candy canes halvah muffin topping wafer lemon drops. Donut chocolate cake gummies dragée candy powder gummi bears pie.

Välkommen till oss!


Frisörsalongen saxar
Bild på mat
Badmintonracket

Möckelngymnasiet är det gemensamma kommunala gymnasiet i Karlskoga och Degerfors och finns på båda orterna. Här studerar cirka 1300 elever på 15 nationella program, fem introduktionsprogram eller gymnasiesärskola. Vi har idrottsutbildningar på elitnivå och tre av våra program har collegestatus. Vi har ett nära samarbete med näringslivet vilket gör våra elever väl förberedda för sitt framtida yrkesliv.


mockelngymnasiet

14 st

nationella program

2 orter

Karlskoga
Degerfors

Mycket hög andel

behöriga lärare

Stort antal

partners

2 college

Teknik
Vård- och omsorg