Meny

30 maj 2015

Vattenläcka i B-huset

På grund av en vattenläcka i croissant I love candy canes halvah muffin topping wafer lemon drops. Donut chocolate cake gummies dragée candy powder gummi bears pie.

Vi erbjuder 14 nationella program och fem introduktions-program samt gymnasiesärskola

Text öppet hus

God stämning, högt i tak och en blandning av intressen och kulturer ger en skön mix i vardagen.

Elever utomhus i Degerfors

Bara du kan förverkliga dina drömmar, men genom att stötta, inspirera och visa nya perspektiv kan vi hjälpa dig en bra bit på vägen.

För att säkra kvaliteten på våra utbildningar  samverkar vi med andra skolor, näringsliv och offentlig sektor

mockelngymnasiet

14 st

nationella program

2 orter

Karlskoga
Degerfors

Mycket hög andel

behöriga lärare

Stort antal

partners

2 college

Teknik
Vård- och omsorg

Den goda och nära samverkan vi som arbetsgivare har med vård och omsorgsprogrammet ger kvalitet och goda kunskaper hos de elever som i framtiden blir våra anställda.

Solveig Torensjö, Utbildningsledare

Karlskoga lasarett, Region Örebro län

Ett nära samarbete mellan Karlskoga/Degerforsregionens industriföretag och Möckelngymnasiets industriprogram ger en långsiktigt bra utbildning och möjlighet till arbete för våra ungdomar!

Erica Öhman- Rohlén, Ordf Teknikcollege, Personalchef

Outokumpu