Meny

20 september

Inbjudan till föräldrainformation

Information om ungdomars användande av alkohol och narkotika.

När: 26 september klockan 18.00
Plats: Möckelngymnasiet Karlskoga, skolrestaurangen.

Välkommen på en informationsträff om ungdomars användande av alkohol och narkotika. På mötet kommer vi att ge en bild av hur det ser ut gällande användande av alkohol och droger bland våra ungdomar i Karlskoga. Du får en bild av hur vi arbetar i skolan, både förebyggande eller när vi misstänker/ får kännedom om att någon av skolans elever använder droger. Vi informerar även om det samarbete vi har med andra myndigheter i kommunen. Socialtjänsten informerar om hur de arbetar och vilken hjälp ungdomar/ föräldrar kan erbjudas när en ungdom har problem med alkohol/droger. Från polisen kommer man bl.a. att informera om den roll man har som polis i samarbetet med skolan och socialtjänsten.

Medverkande är: Mikael Appelquist Socialförvaltningen, Johanna Karlsson Folkhälsoförvaltningen, Stefan Sundh polisen och Leena Jonsson-Arndt Möckelngymnasiet.

Varmt välkommen!

Skolledningen Möckelngymnasiet

Uppdaterad 2018-09-20 10.16 av Nathalie Fagerman