Meny

26 juni

Skolstart vid Möckelngymnasiet 20 augusti

Tisdagen den 20 augusti hälsar vi såväl gamla som nya elever välkomna till ett nytt läsår på Möckelngymnasiet.

Karlskoga

Nationella program åk 1
Kl. 09.00 i skolrestaurangen, Möckelngymnasiet Karlskoga

Nationella program åk 2 och 3
Kl. 11.00 i hemklassrum, anslås på entrédörrarna, Möckelngymnasiet Karlskoga

Språkintroduktion
Kl. 10.00 i lokaler på Gösta Berlings väg 20

IMIND åk 1
Brev med information om skolstart och tider skickas hem.

IMIND åk 2 och 3
Brev med information om skolstart och tider skickas hem.

Gymnasiesärskolan
08.10 - 14.20 för år 1-4, gymnasiesärskolans lokaler i J-huset

Degerfors

Åk 1
Kl. 11.00 i aulan, Möckelngymnasiet Degerfors

Åk 2 och 3
Kl. 09.00 i aulan, Möckelngymnasiet Degerfors

Uppdaterad 2019-08-05 08.29 av Sara Malmborg Norberg