Meny

23 mars

Information till elever i årskurs 3 angående eftergymnasial utbildning

Högskola/universitet:

antagning.selänk till annan webbplats – ansökan öppen mellan 16 mars-15 april. Sedan tidigare är vårens högskoleprov inställt.

Yrkeshögskolan:

yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats – ansökan är öppen, se respektive skolas hemsida för mer information om vad som gäller för varje enskild utbildning.

Folkhögskola:

folkhogskola.nulänk till annan webbplats - ansökan är öppen, se respektive skolas hemsida för mer information om vad som gäller för varje enskild utbildning.

Komvux:

karlskoga.selänk till annan webbplats (sök på vuxenutbildning) – information om ansökan samt studieperioder finns på hemsidan.

Har du frågor eller funderingar inför kommande studier är du välkommen att kontakta din studie- och yrkesvägledare. Vi nås via mail alternativt telefon.

Studie- och yrkesvägledning:

Anton Holgersson – NA, SA, TE, EE, FT, IN, VF, VO
Kontakt: 0586-616 58, anton.holgersson@karlskoga.se

Tina Edlund – RL, HV, HA
Kontakt: 0586-616 81, tina.edlund@karlskoga.se

Uppdaterad 2020-03-23 11.50 av Nathalie Fagerman