Meny

25 mars

Undantag från distans- och fjärrundervisning

Folkhälsomyndigheten har sedan den 18 mars rekommenderat gymnasieskolorna att införa distansundervisning. Det betyder att skolorna ska förändra formerna för undervisningen genom att exempelvis erbjuda hemuppgifter, undervisning på distans med digitala verktyg och/ eller fjärrundervisning i realtid.

Den senaste veckan har gymnasieskolorna i Degerfors och Karlskoga bedrivet undervisningen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I många kurser har det hittills fungerat väldigt bra. Lärare har förändrat sin undervisning och håller kontakt med sina elever genom olika digitala verktyg så som It´s learning, Skype, telefon, e-post m.m. De allra flesta elever har också gjort sitt bästa för att det ska fungera på ett bra sätt.

Undantag kommer att behöva göras

För att säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till har huvudmannen beslutat att rektor får göra undantag från distans-/ fjärrundervisning. Skälet till att rektor får göra undantag är för att det finns en hel del moment i kurser som inte kan göras via distansundervisning. Undervisande lärare meddelar eleverna när undantag kommer att göras. Konsekvensen skulle annars kunna bli att eleverna inte kommer att ges möjlighet att klara målen i sin utbildning. Avgångselever är en prioriterad elevgrupp för att säkerställa rätten till gymnasieexamen. Det är viktigt att smittskyddsperspektivet tillvaratas.

Exempel på undantag:

  • Arbetsplatsförlagt lärande och lärlingstid på arbetsplatser.
  • Praktiska moment i yrkeskurser. Det handlar då om få elever per lektionstillfälle så att det kan finnas ett fysiskt avstånd mellan dem.
  • Skriftliga prov. Det handlar då om få elever per provtillfälle så att det kan finnas ett fysiskt avstånd mellan dem.
  • Elever som är i behov av stöd och som behöver träffa lärare, speciallärare, specialpedagog, kurator eller annan profession.

Vad händer med nationella prov under vårterminen 2020?

Skolverket avser att fatta beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Mikael Blom
Verksamhetschef

Uppdaterad 2020-03-25 08.42 av Jessica Sjögren