Meny

17 augusti

Skolstart för gymnasiet och vuxenutbildningen

Den 19 augusti startar läsåret för Möckelngymnasiet i Karlskoga och Degerfors. Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska gymnasieskola och vuxenutbildning från och med höstterminen så långt det är möjligt bedrivas på plats.

Årskurs 1 börjar dagen med upprop klockan 9.00 i olika klassrum för olika klasser.
Årskurs 2 och 3 börjar enligt den information som skickats ut.
Vuxenutbildningen börjar enligt den information som skickats ut.

Vi lever fortfarande med Coronapandemin och det är därför viktigt för att minimera smittspridning att du som elev tänker på att:

  • Hålla avstånd.
  • Ha god handhygien.
  • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber får du inte gå till skolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Undvik om det är möjligt kollektivtrafiken. Gå eller cykla istället.
  • Följa de instruktioner som du får av dina lärare.

Skolorna har planerat för att öka det fysiska avståndet i till exempel matsalen, öka möjligheten till handtvätt genom att placera ut handsprit, förstärka städningen samt på olika sätt medvetandegöra eleverna om det personliga ansvaret.

Fortsatta effekter av covid-19 gör att verksamheten kan behöva anpassas till lokala restriktioner eller andra störningar i verksamheten.

- Vi har planerat för att förutsättningarna kan växla med kort varsel. Det är exempelvis tänkbart att elever på vissa program kan behöva studera i viss omfattning på distans. Årskurs 1 kommer att prioriteras vad det gäller skolförlagd undervisning, säger Mikael Blom, verksamhetschef gymnasieskola och vuxenutbildning.

Uppdaterad 2020-08-17 13.43 av Jessica Sjögren