Meny

05 november

Information till vårdnadshavare

Region Örebro Län har infört särskilda restriktioner på grund av ökande smittspridning.

På Möckelngymnasiet har därför beslut tagits att begränsa antalet elever som vistas i skolan samtidigt. Detta kommer att innebära att elever i alla årskurser kommer att ha distansundervisning vissa dagar, i första hand under perioden vecka 46-48. De anpassningar som kommer att ske kommer att variera beroende på vilket program som eleven går på.

Eleverna kommer att få information via sin mentor vad som gäller för just deras klass. De dagar som eleverna är i skolan kommer skolmat att serveras men det finns tyvärr ingen möjlighet för oss att tillhandahålla matlådor de dagar som eleverna har distansundervisning.

När undervisningen sker på plats kommer vi så klart att anpassa verksamheten så att den kan ske så säkert som möjligt. För att vi ska slippa ytterligare åtgärder eller förlängda restriktioner så är det viktigt att vi alla hjälps åt i detta och ser till att följa de allmänna råden det vill säga vara hemma vid sjukdom, sköta handhygien och hålla avstånd.

Uppdaterad 2020-11-05 17.08 av Jessica Sjögren