Meny

Du kan påverka

En bra skola är en skola där alla känner sig delaktiga. Där alla upplever att de blir sedda, och att deras åsikter blir lyssnade på. Alla skolor i Sverige måste enligt lag ge eleverna inflytande över sin utbildning. På Möckelngymnasiet är det något vi alltid strävar efter. Helt enkelt för att skolan blir bättre då.

Elever på skolgården i Degerfors

På Möckelngymnasiet finns flera forum där du som elev kan ha inflytande över din studietid.

Klassråd

Alla klasser har ett schemalagt klassråd. Då diskuteras olika frågor som sedan kan föras vidare till de olika råden nedan. Det är också under klassråd som man väljer klassens representanter till råden.

Elevråd 

På Möckelngymnasiet finns det elevråd med representanter för de olika klasserna. I elevrådet diskuteras frågor som rör schema, temadagar, studentbal, arbetsmiljö, skolmat och trivseln på skolan.

Elevskyddsombud

Varje klass har rätt till elevskyddsombud som på ett särskilt sätt ska tillvarata elevernas intressen i frågor som rör arbetsmiljön. En gång om året hålls en utbildning för elevskyddsombuden och de har alltid rätt att delta i skyddsronder och yttra sig om skyddsfrågor.

Uppdaterad 2015-10-30 10.53 av Sara Malmborg Norberg