Meny

Elevhälsa

Din hälsa är viktig för att du ska lyckas med dina studier. Därför finns elevhälsoteam med kunnig och erfaren personal på våra skolor. Tveka inte att kontakta oss om du behöver någon att prata med, stöttning för att klara studierna eller råd om din hälsa.

Fötter i gräs

Elevhälsan på Möckelngymnasiet består av skolsköterska, skolläkare, kurator, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Vi arbetar i elevhälsoteam som leds av rektor.

Elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Ett av uppdragen är att medverka till att vi får en miljö på skolan med trygghet och studiero, som främjar lusten att lära och utvecklas. Målsättningen är att alla elever ska få en bra gymnasietid och lyckas med sina studier. Elevhälsoteamet samverkar med elever, lärare, rektor och vårdnadshavare.

Uppdaterad 2018-02-06 08.22 av Sara Malmborg Norberg