Meny

Kurator

Behöver du någon att prata med? Gymnasietiden är en omtumlande period då man kan ha många funderingar kring livet, framtiden och sig själv som person.

Kuratorns uppdrag är att arbeta med psykosociala frågor kring eleverna. När livet är krångligt blir tankarna lätt ett kaos och att sätta ord på problemet gör det ofta lättare att lösa. Kuratorn kan hjälpa dig igenom en jobbig situation via samtal. Exempel på några vanliga frågor som kuratorn får handlar om skolsituationen, personliga problem, relationer, mobbing/kränkning, stress, droger, studieekonomi och vardagsjuridik.

Utöver stödsamtal med enskilda elever arbetar kuratorn även i grupp eller klass, gör bedömningar och utredningar kring elever som av olika skäl inte mår bra, ger handledning/konsultation till lärare och samarbetar med externa samverkanspartners som exempelvis socialtjänst och psykiatri.

Kuratorn har tystnadsplikt och du kan kontakta kuratorn direkt, via telefon eller via mail för att få en tid.

Kontaktuppgifter till personal inom elevhälsan.

Uppdaterad 2020-01-07 12.47 av Jessica Sjögren