Meny

Specialpedagog och speciallärare

Specialpedagogen arbetar tillsammans med personal och ledning för att bidra till en god studiesituation i skolan. Speciallärarens uppgift är att hjälpa de elever som behöver särskilt stöd för att nå sina kunskapsmål.

Möckelngymnasiet strävar efter att vara en skola för alla, där eleverna ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egenskaper och sina behov. Skolan ska erbjuda så goda lärmiljöer som möjligt samt ge stöd åt de elever som behöver detta för att nå sina uppsatta mål.

Specialpedagog

Specialpedagogen kan hjälpa elever som: 

  • har studiesvårigheter av något slag
  • behöver hjälpmedel för att underlätta och genomföra skolarbetet
  • behöver hjälp med att strukturera upp studierna
  • behöver hjälp med studieteknik för att hitta nya vägar till inlärning
  • behöver stöd i lärandet och att hitta motivationen


Speciallärare

Specialläraren kan ge stöd i klassrummet eller enskilt och stödet kan se olika ut utifrån elevens specifika behov.


Kontaktuppgifter till personal inom elevhälsan

Uppdaterad 2019-07-09 13.40 av Sara Malmborg Norberg