Meny

Elever utanför entren

Välkommen till gymnasiesärskolan!

GEMENSKAP OCH INDIVIDUELLT TEMPO

Våra utbildningar vänder sig till dig som går ut den obligatoriska särskolan inom grundskolan. Vår målsättning är att förbereda dig för vuxenlivet när det gäller arbete, boende och fritid.

Utbildning anpassad efter dig

Våra program är fyraåriga och alla elever har en individuell studieplan, IUP, som ligger till grund för din utbildning. Vid skolstart gör vi en kartläggning och tillsammans med eleven utformar vi den individuella studieplanen. Denna innehåller både kortsiktiga och långsiktiga mål. IUP:n utvärderas och omarbetas kontinuerligt under studietiden.

Inom programmen finns flera fasta delar men också möjlighet att välja kurser utifrån intresse och behov. Du har möjlighet att välja kurser både inom gymnasiesärskolans och gymnasieskolans utbud av yrkeskurser.

Våra elever varvar lärande på skolan med arbetsplatsförlagd utbildning/praktik. Detta ger en större möjlighet till både anställning och personlig utveckling. Vi erbjuder stöd till både arbetsplatsen och eleven under APL/praktiken utifrån behov.

Hög personaltäthet och inkludering

Hos oss har vi en hög personaltäthet med god kompetens att möta elever med olika bakgrund och förutsättningar. Utifrån de nationella direktiv vi har, försöker vi så långt som möjligt möta dina behov och önskemål. Vår gymnasiesärskola är uppbyggd kring ett samarbete med övriga gymnasiet. Vår målsättning är att eleverna ska möta andra ungdomar i samma ålder utanför gymnasiesärskolan och därigenom öka sitt sociala nätverk och känna ökad delaktighet i hela skolans verksamhet.

Vår pedagogiska grundsyn är att vi alla är av stort värde för varandra.

Vi arbetar ständigt med att fördjupa samarbetet med övriga gymnasiet med målet att eleverna ska mötas i lärande men också på friluftsdagar och andra skolaktiviteter.

Kom gärna och prova på att studera hos oss under en eller flera praoperioder.

Uppdaterad 2020-10-08 14.15 av Jessica Sjögren