Meny

Ämnesplaner

Ämnesplan för nationella program

Programgemensamma ämnen 900 poäng

 • Svenska/svenska som andra språk 200 p
 • Engelska 100 p
 • Matematik 100 p
 • Idrott och hälsa 200 p
 • Estetisk verksamhet 100 p
 • Samhällskunskap 50 p
 • Religionskunskap 50 p
 • Historia 50 p
 • Naturkunskap 50 p

Programgemensamma ämnen 400-600 poäng
Ämnen som alla elever på programmet läser.

Programfördjupning 700-900 poäng
Skolverket beslutar vilka ämnen som får erbjudas som programfördjupning för varje program. Av dessa ämnen väljer huvudmannen vilka man erbjuder.

Individuellt val 200 poäng
Skolverket beslutar vilka ämnen som ska erbjudas. Eleven har dock rätt att läsa en kurs i idrott o hälsa och minst en kurs hem- och konsumentkunskap.

Gymnasiesärskolearbete 100 poäng
Gymnasiesärskolearbetet ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ett yrkesområde för programmet.

De nationella programmen i gymnasiesärskolan är poäng- och kursindelade. Utbildningen i gymnasiesärskolan omfattar 2500 poäng. Den garanterade undervisningstiden är 3600 timmar.

Ämnesområden för individuella program

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation
Uppdaterad 2020-10-08 14.15 av Jessica Sjögren