Meny

vi utgår från dig!

På gymnasiesärskolan erbjuder vi fyra olika program att välja mellan. Alla är fyra år och det finns både nationella och individuella program. Du kan välja att läsa mot ett särskilt yrke eller träna dig för att bättre kunna hantera vardagen. Hos oss finns en stor variation och vi anpassar utbildningen efter varje elevs behov. Till exempel kan du få hjälp med körkortsteori.

elever utanför entren

Varje program har en egen utbildningsplan som eleverna följer. I alla program ingår boende, matlagning och fritidskunskap för att förbereda dig för livet efter skolan. På programmen finns också flera valbara kurser som du kan välja utifrån dina intressen och behov. Vissa elever läser även kurser inom gymnasieskolan.

Inom varje program finns möjlighet till stor variation inom ämnet estetisk verksamhet. Här får du prova på musik, dans, bild, textil med mera. På flera programinriktningar samarbetar vi med lokala företag för att ämnen inom programmet skall få så stor verklighetsanknytning som möjligt.

Under program kan du läsa mer om de program vi erbjuder, men du får gärna kontakta oss för att få den information du behöver.

Uppdaterad 2020-10-12 09.30 av Jessica Sjögren