Meny

Internationella utbyten

På Möckelngymnasiet vill vi ge våra elever erfarenhet och en förståelse av omvärlden. Därför satsar vi medvetet på internationella kontakter.

Killar som pekar på en karta

Några exempel på internationella utbyten på Möckelngymnasiet.

  • Frisörutbildningen har utbyte med motsvarande frisörutbildning i Gjövik, Norge. Utbytet är ömsesidigt och varje år kommer norska elever hit till vår skola och svenska elever åker till Norge. Syftet är att våga vidga sina vyer och att uppleva något annorlunda än den vanliga svenska vardagen. Frisörer har möjlighet att söka arbete i både Norge och Sverige och utbytet ger en möjlighet att se hur yrkeslivet fungerar i de båda nordiska länderna.

  • Möckelngymnasiet genomför 2017-2019 Erasmusprojekt KA1. I projektet kommer personal att jobbskugga kollegor på en skola i Danmark och en skola i Finland. Syftet är att titta på hur dessa skolor arbetar med tidiga avhopp, inkludering, språkutveckling, ledarskap i klassrummet och skolfrånvaro. Vi vill hitta "best practice" i hur vi ska fortsätta vårt arbete runt dessa fem områden.
Uppdaterad 2020-01-07 12.48 av Jessica Sjögren