Meny

Student 2020

På grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer studenten vid Möckelngymnasiet 2020 att fördelas på olika tidpunkter under fredagen den 12 juni.

Vårt mål är att göra studenten så högtidlig och minnesvärd som det bara går i dessa tider. Avslutningsceremonier med betygsutdelning, stipendier och högtidstal kommer att ske klassvis. Våra studenter kommer också att serveras en studentlunch.

Studenterna kommer att springa ut klassvis och kommer att kunna tas emot av max två anhöriga var.

Studentflak är inte tillåtet i år, enligt Transportstyrelsen.

Friska elever deltar på skolan

Elever, personal och anhöriga ska vara symtomfria och hålla ett socialt avstånd under firandet.

Inga folksamlingar vid skolan får uppstå

För att dagen ska kunna genomföras enligt vår planering är det viktigt att alla respekterar de rekommendationer som råder. Övrig släkt och vänner kan alltså inte komma till skolans område för att se utspringet på avstånd.

Tider för utspring

Klasserna kommer att ha sina avslutningsceremonier i nedanstående lokaler. Nedan framgår även utsläppstid och utgång. Eleverna samlas klassvis på skolan enligt den information de får av sin mentor. Skyltar och personal från skolan kommer visa besökare till rätt utgång.

Gymnasiet Karlskoga


Klass

Sal

Tid för utspring

Utgång

NA17

Studieytan utanför H140

11:30

Vid studieytan, H140

SA17a/ES17

Nobelsalen

11:30

Utsidan av Nobelsalen

SA17b

B152

11:30

Baksidan vid burspråket

VO17

Studieyta C våning 2

11:30

Östra entrén mot rondellen

HA17

K145

11:45

Baksidan vid K145

HV17

Ateljé + studieyta

11:45

Vid restaurangen

RL17

Restaurangen

11:45

Via RL:s köksingång

EE17

F120

12:00

Via ytterdörren till studieytan, teknikhuset

FT17

E161

12:00

Via dörren till VVS-verkstaden (E4)

IN17

E161

12:00

Via dörren till IN-verkstaden (E2 el. E3)

TE17

E116

12:00

Huvudentrén till teknikhuset

VF17

E178

12:00

Via dörren till VVS-verkstaden (E4)

Gymnasiet Degerfors


Klass

Sal

Tid för utspring

Utgång

BA17

Matsalen

11:00

Stora entrén

BF17

A26

11:05

Stora entrén

SA17/EK17

Aulan

11:10

Stora entrén

Gymnasiesärskolan Karlskoga

Klass

Sal

Tid för utspring

Utgång

Fastighet

B219

10:30

Entrén J-huset

Individuella

J115b

11:00

Entrén J-huset

Handel/Restaurang

B235

11:00

Entrén J-huset

Uppdaterad 2020-06-01 13.27 av Jessica Sjögren