Meny

Örebro universitets försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Örebro universitet inledde hösten 2014 försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Det är en 5-årig försöksverksamhet på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Denna försöksverksamhet genomförs i nära samarbete med skolor och förskolor i regionen och innebär att universitetets samverkan med skolor och förskolor stärks kring den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom lärarutbildningen.

Logo övningsskola

Syfte och målsättning

Syftet med försöksverksamheten är att stärka blivande lärares professionsutveckling och att höja kvaliteten i lärarutbildningen. Detta görs genom att stärka samarbetet mellan campus- och verksamhetsförlagd utbildning. Genom försöksverksamheten ges också möjlighet för universitet och skolhuvudmän att mötas i forsknings- och utvecklingsarbete för att skapa en framstående skolmiljö.

Tätt samarbete mellan verksamhet och universitet

Det utökade samarbetet innebär bland annat att lärarstudenter återkommer till samma skola eller förskola i större utsträckning, att universitetets lärare finns i skol- och förskoleverksamheten vid den verksamhetsförlagda utbildningen genom seminarier och träffar och att utvärdering och uppföljning kring den verksamhetsförlagda utbildningen ökar.

Uppdaterad 2015-12-11 15.40 av Sara Malmborg Norberg