Meny

Alkohol- och drogpolicy

Skolan är en arbetsplats där det inte är tillåtet att dricka alkohol eller använda andra droger. Det är heller inte tillåtet att vara påverkad av eller förvara alkohol eller andra droger i skolan

All hantering och konsumtion av narkotika är olaglig enligt narkotikastrafflagen. En del droger är inte narkotikaklassade men kan ändå gå under lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor, det är därför också otillåtet att använda eller vara påverkad av dessa i skolan.

All personal är skyldig att agera vid misstanke om att någon använder alkohol och/eller andra droger i någon form eller vistas påverkad i skolan. Vid misstanke om alkohol och droganvändning skall rektor informeras omgående.

Handlingsplan vid misstanke om alkohol- och droganvändande

Rektor ansvarar för att:

  • Elev som är påverkad av alkohol eller droger under skoltid avvisas från skolan och vårdnadshavare informeras. Elev kan också komma att stängas av från skolan.
  • Polisanmälan görs om elev ertappas med att använda eller langa alkohol eller droger i skolan. Skolans lokaler kan komma att genomsökas av polis med narkotikahund vid misstanke om att det förekommer droger i lokalerna. Skolan har en allmän befogenhet att kontrollera att elevskåpen används på det sätt som är avsikten. Skolledningen kan alltså öppna och visitera elevskåpen utan att det anses vara en husrannsakan. Om skolledningen öppnar ett skåp erbjuds eleven att vara närvarande.
  • I samråd med elevhälsoteamet göra en plan för hur återgång till skolan ska ske.


Rutiner vid misstanke om/eller vid konstaterad alkohol- eller droganvändning

  • Eleven ombeds att lämna urinprov på socialtjänstens enhet för alkohol- och drogtest efter kontakt med vårdnadshavare. Eleven kan avvisas från skolan tills drogtest genomförts.
  • Om urinprov eller alkoholtest visar positivt görs en orosanmälan till socialtjänsten.
  • Om eleven vägrar att lämna urinprov eller alkoholtest, ses detta som ett positivt testresultat och en orosanmälan görs till socialtjänsten.
Uppdaterad 2020-08-17 13.08 av Jessica Sjögren