Meny

Tobakspolicy

Varför har vi en tobakspolicy?

Tobakslagen är en skyddslag med syfte att skydda barn och unga från rökning. Bland annat innebär det förbud att röka på skolan. Förbudet gäller alla och dygnet runt, som exempelvis på ett föräldramöte på kvällstid eller annan verksamhet utanför skoltid. Förbudet gäller även e-cigaretter.

Skolan har en skyldighet att hålla skolan rökfri.

Vår vision

Vår vision är att skoltiden på Möckelngymnasiet ska vara tobaksfri. Med en tobaksfri skoltid menas att ingen, varken personal eller elever, röker eller snusar från det man kommer till skolan på morgonen tills man slutar för dagen.

Regler

Tobakspolicyn gäller alla elever och all personal på Möckelngymnasiet.
Enligt tobakslagen, som är en skyddslag, ska alla lokaler som barn och unga använder vara rökfria, det gäller också skolans område utomhus.

Kap 6, 2 § Rökning är förbjuden 1.
I lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem” Tobakslag 2018:2088

Stöd

Stöd för att sluta med tobak erbjuds till eleverna av skolsköterskorna.
Stöd för att sluta med tobak erbjuds till personalen av företagshälsovården.

Uppdaterad 2020-08-18 09.55 av Jessica Sjögren