Meny

Tobakspolicy

Varför har vi en tobakspolicy?

Skolans uppdrag är bland annat att främja en god hälsa bland eleverna samt förbereda för ett
kommande yrkesliv där allt fler arbetsplatser är tobaksfria. Tobaksanvändning är fortfarande ett mycket stort hälso-och samhällsproblem. Vinsterna med att inte röka är många. Att inte vara beroende av tobak ger frihet, bättre hy, finare tänder, godare lukt, bättre kondition, ökad koncentrationsförmåga, bättre ekonomi och ett längre liv.

En tobaksfri skoltid kan få stor betydelse för att fler ungdomar aldrig börjar röka eller snusa. Att inte röka inom skolans område är också en solidaritetshandling gentemot de som inte röker.

Vår vision

Vår vision är att skoltiden på Möckelngymnasiet ska vara tobaksfri.

Definitioner

Med en tobaksfri skoltid menas att ingen, varken personal eller elever, röker eller snusar från det man kommer till skolan på morgonen tills dess man slutar för dagen.

Skolans område är förutom skolans lokaler även skolans område utomhus.

Regler

Tobakspolicyn gäller alla elever och all personal på Möckelngymnasiet.

Enligt tobakslagen, som är en skyddslag, ska alla lokaler som barn och unga använder vara rökfria, det gäller också skolans område utomhus.

"Kap 6, 2 § Rökning är förbjuden
1. I lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem” Tobakslag 2018:2088

Stöd

Stöd för att sluta med tobak erbjuds till eleverna av skolsköterskorna.
Stöd för att sluta med tobak erbjuds till personalen av företagshälsovården.

Uppdaterad 2019-06-27 14.01 av Nathalie Fagerman