Meny

Introduktionsprogram

För dig som ännu inte är behörig.
Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är klar med grundskolans kurser. Målet är att bli behörig till gymnasiet. Programmen finns i både Karlskoga och Degerfors.

Två killar i en soffa

Vilket introduktionsprogram du kan läsa beror på vilka ämnen du saknar behörighet i. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din skola för att diskutera dina möjligheter.

Preparandutbildning

För dig som saknar ett eller flera av de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet till ett nationellt program. Här kan även du som är behörig till yrkesprogram, men inte högskoleförberedande program studera. Kompletteringarna ska klaras av på ett år.

Programinriktat individuellt val

För dig som inte är behörig men har siktet inställt på ett yrkesprogram. Du följer kurserna på ett yrkesprogram samtidigt som du läser den kurs som saknas för behörighet. Programinriktat individuellt alternativ (=IMPRO) söks på samma sätt som till nationellt program. Grundskolekursen ska klaras av på ett år.

Yrkesintroduktion

En yrkesinriktad utbildning som underlättar etableringen på arbetsmarknaden eller att komma in på ett yrkesprogram. Undervisningen kombineras med praktik på en arbetsplats. Yrkesintroduktion (IMYRK) söks på samma sätt som till nationellt program.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan. Du saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program. Här finns också specialkompetens inom Neuropsykiatriska funktionshinder. Utbildningen är förlagd till Degerfors.

Språkintroduktion

För dig som har ett annat modersmål än svenska och nyligen kommit till Sverige. Du saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.

Studieort

Karlskoga
Degerfors

Morteza Mohammadi, Introduktionsprogrammet + Teknikprogrammet
Uppdaterad 2017-09-29 13.16 av Sara Malmborg Norberg