Meny

Introduktionsprogram

För dig som ännu inte är behörig.
Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är klar med grundskolans kurser. Målet är att bli behörig till gymnasiet. Programmen finns i både Karlskoga och Degerfors.

Två killar i en soffa

Vilket introduktionsprogram du kan läsa beror på vilka ämnen du saknar behörighet i. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din skola för att diskutera dina möjligheter.

Programinriktat val

För dig som inte är behörig, men har minst sex godkända betyg:

  • Sve/sva, ma + fyra betyg
  • Sve/sva, eng + fyra betyg

Du kan söka programinriktat val mot BF i Degerfors och mot HA, HV, IN och RL i Karlskoga.
Programinriktat val söks på samma sätt som till nationellt program.

Yrkesintroduktion

En yrkesinriktad utbildning som underlättar etableringen på arbetsmarknaden eller att komma in på ett yrkesprogram. Undervisningen kombineras med praktik på en arbetsplats. Yrkesintroduktion (IMYRK) söks på samma sätt som till nationellt program.

Utbildningen läser du i Degerfors.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan. Du saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Språkintroduktion

För dig som har ett annat modersmål än svenska och är nyanländ till Sverige. Du saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program och behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.

Uppdaterad 2020-02-19 11.24 av Jessica Sjögren