Meny

Yrkesprogram

Efter ett yrkesprogram är du väl förberedd för yrkeslivet. Utbildningen ska leda till skicklighet i yrket och det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen. Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att välja till kurser för att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasieutbildningen.

Möckelngymnasiet erbjuder tio yrkesprogram:


Behörighet

För att vara behörig till ett yrkesprogram måste du ha minst godkänt i:

  • svenska alternativt svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • ytterligare fem ämnen


Uppdaterad 2016-11-11 11.28 av Sara Malmborg Norberg