Meny

Behörighet

Du måste ha behörighet från grundskolan för att kunna antas till ett gymnasieprogram.

Yrkesprogram

För att vara behörig till ett yrkesprogram måste du ha minst godkänt i:

 • svenska alternativt svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • ytterligare fem ämnen

Högskoleförberedande program

Till ett högskoleförberedande program krävs godkänt i:

 • svenska alternativt svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • ytterligare nio ämnen

Till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet krävs godkänt betyg i:

 • svenska alternativt svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • biologi
 • fysik
 • kemi
 • ytterligare sex ämnen

Till Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet och Ekonomiprogrammet krävs godkänt betyg i:

 • svenska alternativt svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • religion
 • samhällskunskap
 • historia
 • geografi
 • ytterligare fem ämnen
Uppdaterad 2016-08-16 16.15 av Sara Malmborg Norberg