Meny

Så söker du

Du som går sista året i högstadiet (åk 9) ska göra din ansökan till gymnasiet på internet genom sökprogrammet Dexter. Det enda du behöver är en dator med uppkoppling till internet. Din studie- och yrkesvägledare på högstadiet kommer i början av januari ge dig inloggningsuppgifter till Dexter. I samband med det får du information om hur du gör dina val i Dexter.

Sista ansökningsdag för läsåret 2020/2021 är den 14 februari 2020.

Du anger vilket program du vill söka i första, andra och tredje hand ifall du inte skulle komma in på ditt första val. När du är klar bekräftar du valet, skriver ut ansökningsblanketten som du sedan skriver under och lämnar till din studievägledare.

Du kan använda Dexter redan innan du har fått dina personliga inloggningsuppgifter för att ta del av information om vilka utbildningar och skolor som finns att söka i Örebro län.

Här hittar du Dexterlänk till annan webbplats

Det är Gymnasieantagningen i Örebro län som behandlar alla ansökningar. Söker du en gymnasieutbildning i ett annat län skickar Gymnasieantagningen din ansökan vidare till berört antagningskansli. Du som bor i ett annat län söker till gymnasieantagningen i ditt hemlän som sedan vidarebefordrar ansökan till oss.

Antagning

Om du bara sökt inom Örebro läns ansvarsområde kan du endast bli antagen till ett av de val du gjort. Om du inte kommer in på ditt förstaval men på något av dina andra val ställs du automatiskt i kö på ditt förstaval. Om du sökt utbildningar som sköts av andra antagningskanslier kommer du att få besked av dem.

Din antagning till gymnasiet baseras på vilken meritpoäng du har, alltså dina betygspoäng. En preliminär antagning görs i april, grundat på dina höstterminsbetyg. Resultatet av den preliminära antagningen presenteras på Dexter. Därför är det viktigt att du sparar ditt lösenord.

Den slutgiltiga antagningen grundar sig på slutbetygen och du får ditt slutgiltiga besked via Dexter i början av juli. Det är viktigt att du följer de instruktioner som står i beskedet och svarar inom det datum som finns angivet, annars riskerar du att mista din plats. Hamnar du på reservlistan ska du svara till gymnasieantagningen om du vill stå kvar som reserv eller ej.

Nationell idrottsutbildning (NIU)

Du som ska söka till nationell idrottsutbildning (NIU) ska som regel i förväg ha fått dina idrottsliga meriter bedömda av ditt riksidrottsförbund. Du måste därför själv ta reda på när ditt riksidrottsförbund vill ha in sin ansökan för att kunna göra sin bedömning. Observera att du som söker till nationell idrottsutbildning även ska söka till ett vanligt nationellt program där nationell idrottsutbildning är möjlig att kombinera.


Uppdaterad 2019-12-18 13.55 av Jessica Sjögren